Beyin ve Sinir Kliniği – İzmir

Kifoz (Kamburluk)

Kifoz Nedir?

Kifoz, bir insanın omurgasının normalden daha fazla eğrilmesiyle sonuçlanan bir durumdur. Bu durum genellikle üst sırtta, omurganın torasik bölgesinde görülür ve ‘kambur’ olarak da bilinir. Ancak, çeşitli sebeplerle bu durumun belirginliği ve ciddiyeti değişebilir. Kifozun sebeplerini, tanısını ve hem cerrahi olmayan hem de cerrahi tedavi seçeneklerini inceleyerek bu karmaşık konuya daha derin bir bakış atmamız mümkün olacak.

Kifozun Nedenleri

Kifoz, bir dizi farklı faktörden kaynaklanabilir. Bazı insanlar doğuştan kifozla dünyaya gelirler, bu durumda eğrilik genellikle omurganın doğru şekilde gelişmemesinden kaynaklanır. Bu, nadiren görülen bir durumdur ancak genellikle ciddi düzeyde kamburluğa neden olur.

Diğer bir yaygın kifoz türü ise yaşa bağlı değişimlerdir. Yaşlandıkça, omurganın diskları ve kemikleri zayıflar ve aşınır. Bu durum, omurganın şeklinin bozulmasına ve kifozun oluşmasına neden olabilir. Bu durum genellikle osteoporoz hastalarında görülür.

 

Ek olarak, bazı hastalıklar ve durumlar da kifozu tetikleyebilir. Örneğin, Scheuermann hastalığı genellikle gençlerde görülür ve omurganın eğriliğine yol açar. Ayrıca, bazı enfeksiyonlar, tümörler ve omurga yaralanmaları da kifozun oluşumuna katkıda bulunabilir.

Kifozun Tanısı

Kifozun tanısı genellikle fiziksel bir muayene ile başlar. Doktor, hastanın duruşunu, eğrilik derecesini ve belirli hareketleri yaparken ağrı olup olmadığını kontrol eder. Ardından, doktor genellikle bir röntgen filmi isteyebilir. Bu, omurganın tam bir görüntüsünü sağlar ve doktorun eğrilik derecesini ve kifozun altında yatan olası sebepleri belirlemesine yardımcı olur.

 

MRI veya CT taramaları da kifozun daha detaylı bir analizini sağlamak için kullanılabilir, özellikle de kifozun nedeninin belirlenmesi zor olduğu durumlarda. Bunlar, doktorun omurga ve çevresindeki yumuşak dokuların daha ayrıntılı görüntülerini elde etmesini sağlar.

Cerrahi Olmayan Tedavi Seçenekleri

Cerrahi olmayan tedavi genellikle ilk tercih edilen tedavi seçeneğidir. Tedavi, hastanın yaşı, sağlık durumu ve kifozun şiddetine bağlıdır.

 

 

Fizik tedavi ve egzersiz, kifoz tedavisinde önemli bir rol oynar. Özel egzersizler, duruşu iyileştirebilir, esnekliği artırabilir ve kas gücünü artırabilir. Bunlar, genellikle hastanın yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur ve ağrıyı azaltır.

 

 

Ek olarak, doktorlar genellikle ağrıyı yönetmek ve osteoporozu tedavi etmek için ilaçlar önerebilir. Özellikle ağrı şiddetliyse, ağrı kesiciler önemli bir rol oynayabilir. Osteoporoz ilaçları ise kemik yoğunluğunu artırabilir ve böylece omurganın daha fazla eğrilmesini önleyebilir.

 

 

Bazı durumlarda, özellikle genç hastalarda ve kifoz hızla ilerliyorsa, bir sırtlık da önerilebilir. Sırtlık, omurganın daha fazla eğrilmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Cerrahi tedavi genellikle diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu veya kifozun çok ciddi olduğu durumlarda tercih edilir. Ameliyatın amacı genellikle omurganın şeklini düzeltmek ve ağrıyı azaltmaktır.

 

Omurganın düzeltilmesi genellikle metal çubuklar ve vidalar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu çubuklar ve vidalar, omurgayı doğru konumda tutmak için kullanılır. Ameliyat, genellikle genel anestezi altında yapılır ve hastanın hastanede birkaç gün kalması gerekebilir.

 

Sonuç olarak, kifoz ciddi bir durum olabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak, doğru tanı ve tedavi ile, çoğu kifoz hastası tam bir yaşam sürebilir. Herhangi bir belirti veya şüphe durumunda, bir sağlık profesyoneli ile konuşmak her zaman en iyi seçenektir.

Kifoz Cerrahisinin Barındırdığı Riskler Nelerdir?

  • Enfeksiyon: Cerrahi bir girişim olduğu için, bölgenin enfekte olma riski bulunmaktadır. Bu risk genellikle antibiyotiklerle yönetilir.
  • Sinir Hasarı: Kifoz cerrahisi sırasında omurilik veya çevresindeki sinirler zarar görebilir. Bu, geçici veya kalıcı sinir hasarına neden olabilir, ancak bu durum oldukça nadirdir.
  • Kanama ve Kan Pıhtıları: Cerrahi işlem sırasında aşırı kanama veya kan pıhtılaşması riski bulunmaktadır.
  • Ağrı: Her cerrahi işlemden sonra belirli bir ağrı beklenir, ancak çoğu hastada, ameliyat sonrası ağrı yönetilebilir ve zamanla azalır.
  • Yara İyileşme Sorunları: Bazı hastalar, cerrahi bölgenin iyileşme sürecinde zorluk yaşayabilir.
  • Anestezi Riskleri: Genel anestezi ile ilgili riskler de bulunmaktadır. Bu riskler, hastanın genel sağlık durumuna ve anesteziye olan kişisel reaksiyonuna bağlı olabilir.
  • Donanım Komplikasyonları: Cerrahide kullanılan metal çubuklar, vidalar veya plakalar yerinden oynayabilir veya kırılabilir.

Hastaların Cerrahiden Beklentisi Nasıl Olmalıdır?

Kifoz cerrahisinden sonra genellikle ağrının azaldığı ve omurganın görünümünün iyileştiği görülür. Ancak, hastaların ameliyatın hemen ardından tam bir iyileşme beklememeleri önemlidir. Genellikle, kifoz cerrahisi sonrasında 6 ila 12 ay sürebilecek bir iyileşme süreci beklenmelidir.

 

Ameliyat sonrası hastaların, bir süre için hareketlerinde kısıtlamalar olacağını ve belirli bir süre fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektireceğini anlamaları önemlidir. Ameliyat sonrasında, bir hasta hemen normal aktivitelere dönemeyebilir. Bu süreç, hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve ameliyatın özgünlüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

Hastaların, cerrahinin sonuçları hakkında gerçekçi bir beklentiye sahip olması önemlidir. Cerrahi işlem omurganın görünümünü iyileştirebilir, ancak genellikle “mükemmel” bir omurga oluşturmayabilir. Cerrahinin ana hedefi genellikle ağrıyı hafifletmek, omurganın daha fazla eğilmesini önlemek ve genel yaşam kalitesini artırmaktır. Bu konuda cerrahınızla detaylı bir görüşme yapmanız önemlidir.

Zaman Kaybetmeden

Randevunuzu Alın