Vasküler Lezyonlar

Vasküler Lezyon Nedir?

     Vasküler lezyonlar, beyindeki kan damarlarında ortaya çıkan anormallikleri ifade etmektedir. Bu lezyonlar,  genellikle genetik faktörler veya damarların gelişimi sırasında hücre büyümesindeki anormal düzenlemeler nedeniyle oluşur. Ancak sonradan gelişen faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir ve kan damarlarının yapısını etkileyerek beyin dolaşımıyla  fonksiyonlarını etkileyebilir.

 

     Vasküler lezyonlar çeşitli tiplerde olabilir. Arteriovenöz malformasyonlar (AVM), kavernöz malformasyonlar, anevrizmalar ve dural arteriovenöz fistüller (DAVF) en yaygın görülen vasküler lezyonlardan bazılarıdır. Bu lezyonlar, kan damarlarının anormal bir şekilde genişlemesine, düzensizliklerine veya zayıflamasına neden olabilir.

     Semptom ve belirtiler, lezyonun türüne ve yerine bağlı olarak değişir. Baş ağrısı, nörolojik bozukluklar, nöbetler, görme sorunları ve kanamalar gibi semptomlar görülebilir. Semptomlar, vasküler lezyonun büyüklüğü, konumu ve etkisiyle ilişkilidir. Genellikle cilt üzerinde anormal renk değişikliği, şişme veya ağrı gibi belirtilerle kendini gösterir.

 

     Tedavi seçenekleri lezyonun türüne, büyüklüğüne ve semptomlara bağlı olarak değişir.  Genellikle fiziksel muayene ve görüntüleme testleri (örneğin ultrason, MR veya CT taramaları) ile tanımlanır. Cerrahi müdahale, endovasküler girişimler ve radyocerrahi gibi yöntemler kullanılabilir. Cerrahi müdahale, vasküler lezyonun çıkarılmasını veya düzeltilmesini amaçlar. Endovasküler girişimlerde, kan damarlarına kateterler yerleştirilerek anormal bölgelere erişilir ve tedavi edici malzemeler veya embolizasyon maddeleri kullanılarak lezyonun kontrol altına alınması sağlanır. Radyocerrahi, yüksek dozda radyasyon kullanarak lezyonun küçülmesini veya kontrol altına alınmasını hedefler. 

 

     Cerrahi tedaviye bağlı riskler genellikle kanama, enfeksiyon, anesteziye karşı reaksiyon ve sinir hasarı gibi genel cerrahi risklerini içerir. Ayrıca, tedaviye bağlı olarak cilt dokusunda değişiklikleri veya kalıcı izler olabilir.

 

     Vasküler lezyonların tedavisi, lezyonun özelliklerine ve hastanın durumuna göre planlanır. Tedavi sürecinde multidisipliner bir yaklaşım benimsenerek hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak tedavi planı oluşturulması amaçlanır.

Zaman Kaybetmeden

Randevunuzu Alın