Parkinson Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Parkinson Hastalığı Nedir?

     Parkinson Hastalığı, beyinde dopamin üreten hücrelerin azalması veya kaybı sonucu ortaya çıkan kronik ve ilerleyici bir nörolojik bozukluktur. Dopamin eksikliği, hareketlerin kontrolünde zorluklar yaşanmasına neden olur. Bu hastalık genellikle 60 yaşın üzerindeki kişileri etkiler, ancak daha genç yaşlarda da başlayabilir.

Hastalığın Kökeni ve Gelişimi

  Parkinson hastalığı, genellikle beyinde bulunan ve hareketi kontrol eden belirli sinir hücrelerinin zamanla kaybolması ile karakterizedir. Neden bu hücrelerin kaybolduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak, genetik faktörler ve çevresel etmenlerin bir kombinasyonunun bu duruma neden olabileceği düşünülmektedir.

Parkinson Hastalığının Evreleri

     Parkinson hastalığı genellikle yavaş ilerler ve belirtiler hafif başlar. Hastalığın ilerlemesi kişiden kişiye değişir. Hastalığın 5 evresi vardır. İlk evrede genellikle yalnızca vücudun bir tarafında hafif belirtiler gözlenir. Son evredeyse, kişi genellikle yardımsız hareket edemez ve tam zamanlı bakıma ihtiyaç duyar.

Belirtiler ve Teşhis

     Parkinson Hastalığı’nın en yaygın belirtileri, titreme, hareketlerde yavaşlama, kas sertliği ve dengesizliktir. Bu belirtiler genellikle tek taraflı olarak başlar ancak hastalık ilerledikçe her iki tarafa da yayılır. Hastalığın teşhisi genellikle belirtiler ve fiziksel muayene üzerine dayanır.

Tedaviye Karar Verme Süreci

     Parkinson Hastalığı’nın tedavisinde temel hedef, belirtileri kontrol altına almak ve yaşam kalitesini mümkün olduğunca yüksek tutmaktır. Tedavi seçenekleri, belirtilerin şiddetine, hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve yaşam tarzına bağlı olarak değişir.

Nörocerrahi Tedavi Seçenekleri

     Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin yavaş yavaş tahrip olduğu ve dopamin adı verilen bir nörotransmitterin eksikliğine bağlı olarak motor becerilerin ve hareket kontrolünün etkilendiği nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalığı tedavisinde çoğunlukla ilaçlar kullanılır, ancak ilerleyen durumlarda ilaçlar yeterli olmayabilir veya yan etkiler rahatsız edici boyutlara ulaşabilir.

 

     Parkinson hastalığı için kullanılan nörocerrahi tedavi yöntemleri genellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya ilaç yan etkileri nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan hastalar için değerlendirilir. Derin beyin stimülasyonu (DBS), en yaygın kullanılan nörocerrahi tedavi seçeneğidir. DBS, belirli beyin bölgelerine sürekli elektriksel uyarılar göndererek hastalığın semptomlarını azaltmaya veya kontrol altına almaya yardımcı olabilir. 

 

     Lezyon cerrahisi, Parkinson hastalığı semptomlarını kontrol altına almak için beyin bölgelerinde kontrollü lezyonların oluşturulduğu bir yöntemdir. Bu cerrahi işlemde, hedeflenen bölgelerdeki beyin dokusu seçici olarak tahrip edilir. Lezyon cerrahisi, semptomların şiddetini azaltmaya ya da kontrol altına almaya yardımcı olabilir, ancak geri dönüşü olmayan bir beyin hasarına neden olabileceği durumlar da söz konusudur.     Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi, her hastanın durumuna ve semptomlarının özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirilir. Hastaların ve ailelerinin, tedavi seçeneklerini ve potansiyel riskleri doktorlarıyla detaylı bir şekilde görüşmeleri önemlidir. Tedavi, hastanın belirtileri, yaşam kalitesi ve genel sağlık durumu dikkate alınarak kişisel olarak belirlenmelidir.

Zaman Kaybetmeden

Randevunuzu Alın