Derin Beyin Stimülasyonu

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) Nedir?

     Derin beyin stimülasyonu (DBS), Parkinson hastalığı, tremor, distoni ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, beyin içine ince elektrotlar yerleştirilir ve bu elektrotlardan beyne elektriksel uyarılar gönderilir.

 

     DBS, beyindeki belirli bölgelere elektriksel uyarılar göndererek beyin aktivitesini düzenlemeyi; bu düzenleme ile anormal sinir iletimlerini modüle etmeyi ve semptomların azalmasına veya kontrol altına alınmasına yardımcı olmayı amaçlar.

 

    DBS tedavisi genellikle iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada, beyin içine elektrotların yerleştirilmesi ameliyatı yapılır. Elektrotlar genellikle beyindeki hedef bölgelere hassas bir şekilde yerleştirilir. İkinci aşamada ise, elektrotlara bağlı olan bir pil benzeri bir cihaz (pulse jeneratörü) cilt altına yerleştirilir. Bu cihaz, bahsedilen elektriksel uyarıları düzenli aralıklarla beyne gönderir.

     DBS tedavisi bireysel olarak uyarlanır ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Elektrotların yerleştirildiği beyin bölgeleri, elektrik uyarılarının frekansı, şiddeti ve süresi gibi faktörler, her hastaya özgü olarak belirlenir.

 

     DBS tedavisi genellikle semptomların kontrol altına alınmasında etkilidir. Parkinson hastalığı olan kişilerde titreme, sertlik ve hareket kontrolü ile ilgili semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Distoni durumunda kas spazmlarının ve yanlış hareketlerin azalmasına katkıda bulunabilir. Obsesif-kompulsif bozuklukta ise obsesyonlar ve takıntılar üzerinde etkili olabilir.

 

     DBS tedavisi, bir cerrahi işlem olması nedeniyle riskler içerir. Bunlar arasında enfeksiyon, beyin hasarı, kanama, elektrot hareketi veya kırılması gibi komplikasyonlar yer alabilir. Ancak, DBS tedavisi genellikle iyi tolere edilir ve hastalar için yaşam kalitesinin önemli ölçüde iyileşmesini sağlayabilir.

 

     DBS tedavisi, bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından yürütülmeli ve hastanın durumuna özgü olarak değerlendirilmelidir. 

Zaman Kaybetmeden

Randevunuzu Alın