Erişkin Anestezisi

     Anestezi genellikle ameliyatlarda kullanılmaktadır. Tıp bilimindeki anlamı ise, vücudun bütününün ya da belirli bir kısmının bazı uygulamalar ile ağrıya duyarsız hale getirilmesi ya da halk arasında uyuşturulmasıdır .

 

     Anestezinin fonksiyonuna bakıldığında, bu işlemin kesinlikle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu kavram başlı başına bir bilim dalıdır ve bu bilim anesteziyoloji ismiyle anılmaktadır. Anestezinin iki farklı türü bulunur. Bu türler; lokal ve genel anestezilerdir. Bu anestezi türleri, anestezi uygulamasının bilincin açık veya kapalı olmasını ifade eder. Genellikle iki farklı türde uygulanmakta olan anestezi uygulamaları, cerrahi müdahaleler esnasında kişinin acı hissetmemesini sağlamaktadır. Hastanın müdahale esnasında herhangi bir acı ya da ağrı hissetmemesi için kullanılan çeşitli maddeler bulunur. Bu maddelerin genel adı ise anestezik adıyla anılmaktadır.

Lokal Anestezi

     Bu anestezi türü, cerrahi müdahale esnasında vucudun belirli bir bölgesinin ağrı ve acıya duyarsız hale gelmesini sağlamaktadır. Lokal anestezide uygulamanın yapıldığı bölgede bulunan duyumsama hissi ortadan kaldırılır ve böylece hastanın herhangi bir acı ve ağrı hissetmemesi sağlanır. Lokal anestezide bilinç kaybı söz konusu değildir. Yani bu anestezi türüyle uygulama yapılırken hasta kişi kendindedir ve dış uyaranlara karşı tepki verebilir. Uyanık olan hasta sadece uygulamanın yapıldığı bölgeyi hissetmez.

 

     Cerrahi müdahalelerde lokal anesteziler, çoğu zaman hayati risk bulunmadığı  durumlarda uygulanmaktadır. Lokal anestezide uyuşturulan bölgenin durumu düzeldikten sonra kişide çeşitli yan etkiler görülebilmektedir.

Bu uygulama için kullanılan kimyasal maddenin uyuşturulan bölgedeki etkisi azalır ve kişi bu bölgedeki duyumsamasını tekrardan kazanmış olur. Bu da gene olarak, ani ağrıların gelişmesine neden olmaktadır. Genellikle lokal anesteziden sonra çoğu kimsede görülen bu ağrıların haricinde kişide mide bulantısı, baş ağrısı ya da yüksek ateş gibi yan etkiler de görülebilmektedir.

Genel Anestezi

     Anestezinin bir diğer türü olan genel anestezi türü, halk arasında narkoz diye de bilinmektedir. Genel anestezinin lokal anesteziden farkı ise, bu anestezi türünde hastanın bilinci kapanmaktadır. Hastadaki bu bilinç kaybı ise kalıcı değil geçici özelliktedir. Toplumda daha çok narkoz adıyla eş değer tutulan genel anestezi kavramı, aslında narkozla tam olarak aynı değildir. Çünkü narkoz, bilincin kapanmadığı ama duyumsamanın yok olduğu durumlarda da kullanabilme özelliğine sahiptir. Bu özellik, narkozu genel anesteziden ayırmaktadır. Çünkü genel anestezide bilinç tamamen kapanır.

 

     Lokal anestezide olduğu gibi genel anestezide de çeşitli yan etkiler görülebilmektedir. Bu yan etkiler, kişinin vücut yapısına, kullanılan kimyasala, uygulamanın ne kadar sürmesine ve uygulamanın türüne göre farklılıklar gösterir. Yani genel anestezi sonucu sayılan bu nedenlerden dolayı çok farklı etkiler görülebilmektedir.

Zaman Kaybetmeden

Randevunuzu Alın